KÜREK TEKNELERİ DENİZ SEYRİ MEVZUATI

Yorum Bırakın

Kürek tekneleri, deniz seyirleri esnasında Bakanlar Kurulunun 22.9.1965 tarihinde yayınladığı 6/5243 sayılı kararın 15 Temmuz 1977 tarihinde Londra konferansı nezdinde güncellenen “Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” kural ve yönetmeliklerine tabidir.

Buna göre aşağıdaki geçiş öncelik hakları geçerlidir:

1. Öncelik : Kas gücü ile hareket ettirilen ve başka hiçbir tahrik gücü bulunmayan deniz araçları

 

2. Öncelik : Rüzgar gücü ile yürütülen yelkenli ve benzer deniz araçları

 

3. Öncelik : Motor ile tahrik edilen deniz araçları

 

4. Öncelik : Deniz Uçakları

 

 

Yukarıda görülen basit kuraldan anlaşıldığı üzere kürek tekneleri diğer deniz araçlarının her birine göre geçiş üstünlüğüne sahiptir. İki kürek teknesi çatışma rotasına girdiği takdirde, sancak (sağ) taraftan gelen iskele taraftan gelene göre geçiş üstünlüğüne sahiptir; iskele tarafından gelen tekne ona yol vermek zorundadır.

Ancak :

  1. Yukarıda belirtilen ana kural önceden belirlenen ve yetkili liman başkanlıkları tarafından onaylanarak ilan edilmiş yarış güzergâhları için geçerli değildir. Bu bölgelerde ilan edilen süre içerisinde yarış komitesinin belirlediği kurallar ile uluslararası yarış yönetmelikleri geçerlidir.
  2. Balıkçıların ağ attıkları ve/veya uluslararası kural ve yönetmelikler çerçevesinde avlandıkları ve gerekli işaretlerle donatılmış bölgelere giriş yapılmaz, bu bölgelerde yukarıda belirtilen geçiş haklarına atıfta bulunulamaz.
  3. Bir çatışma durumunda herkes sorumludur. Geçiş üstünlüğü için ısrarlı davranılmaz ve içinde bulunulan özel koşullara göre davranılır.
  4. Dar bir kanal ve geçitte (Örneğin Bodrum limanı fener ve ışıklı şamandıralar arası mendirek girişi) teknelerin kısıtlı manevra kabiliyetine sahip olduğu göz önünde bulundurularak, her türlü öncelik hakkından muaf olarak çatışmadan kaçınılması gerekir.

 

Yaman Olgaç

BODRUM MARİNA GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

  1. Bağlama yerinden harekette küreklerin zarar görmemesi için kanalın ortasından gidilmeli, tonoz zincir ve palamarlarına dikkat edilmelidir.
  2. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonlarında ticari teknelerin liman içerisindeki seyri arttığından, kürek teknesinin alçak profili dikkate alınarak hareket veya manevra halindeki büyük teknelerin başaltına fazla yaklaşılmamasına dikkat edilmelidir. Kaptan’ın görüş sahası başaltını kapsamaz. Kaptanın kürek teknesini görmediği tahmin edildiğinde, düdük ile uyarı işareti verilmelidir.
  3. Liman giriş ve çıkışlarında ekteki haritada kalın mavi çizgi ile işaretlenen rota takip edildiği takdirde, giriş-çıkış yapan diğer teknelere çaparız verilmemiş olur.
  4. Kürek teknelerinin limana kırmızı / yeşil kılavuz şamandıraları arasındaki kanaldan giriş /çıkış yapma zorunluluğu yoktur, dolayısıyla limandan çıkarken ve girerken kırmızı şamandıra ile mendirek arasından geçiş yapabilirler.

 

Yaman Olgaç

Yorum Bırakın